Afscheid Margreet Splinter

14 juli 2018

Afgelopen woensdag was er een speciale peuter- en kleuterles. Omdat het de laatste les was voor Margreet als gymjuf mocht iedereen verkleed komen. Na 6 jaar les te hebben gegeven gaat ze helaas stoppen. Ze heeft altijd met veel plezier en enthousiasme haar lessen voorbereid en gegeven. Veel kinderen hebben bij haar leren klimmmen, klauteren en dansen op muziek.

De zwarte pietengym was de afgekopen jaren een groot succes. Tijdens de jaarlijkse burendag had ze haar eigen klimparcour voor de kleintjes en op de dag van de clubkampioenschappen was ze altijd aanwezig met dans en demonstratie.

Ze werd dan ook flink in het zonnetje gezet door verschilende ouders en kinderen. Er werd een mand vol met tekeningen, kleine cadeautjes en attenties door Sandra van Ringelesteijn aangeboden. Ook werd er een zelfgemaakte foto collage gegeven door Jacqueline. Ontzettend attent!

Vanuit het bestuur mag ze heerlijk genieten van een High Tea.
Bedankt Margreet!!

Nieuw lesrooster 2018/2019

12 juli 2018

Voor volgend jaar zijn er een aantal veranderingen in het rooster voor de jeugdleden. Voor de volwassen leden blijven alle lesuren op de bekende lesuren staan.
Fijne vakantie en we zien jullie graag weer vanaf 27 augustus!!

Hieronder het schema voor jeugdleden in het aankomend seizoen:

Woensdag
14.30-15.15 Kleutergroep Dianne
15.15-16.00 Peutergroep Dianne
16.15-17.45 Selectie – Jongtalent, Midden- en Bovenbouw Dianne
16.00-18.30 Selectie – Onderbouw Lisa (Locatie Woerden)

 

Donderdag
14:30-15:30 Recreanten Groep 1 5-8 jaar Anneke
15:30-16:30 Recreanten Groep 2A 8-10 jaar Anneke
15:30-16:30 Recreantengroep 2B 10+ jaar Anneke
16:45-19:15 Selectie Jongtalent, Onder- Midden- en Bovenbouw Anneke en Lisa

 

Vrijdag
17.30-19.30 Selectie Onderbouw Lisa (Locatie Woerden)

 

Afscheid Judith Wahl

12 juli 2018

Onze turnselectie heeft de afgelopen jaren ongelooflijk mooie resultaten behaald. In het seizoen van 2017/2018 is er een record aantal medailles door trotse turnsters mee naar huis genomen. Dit alles hebben de turnsters naast hun eigen motivatie ook te danken gehad aan de speciale trainingen door de leiding van Lisa van Wijk en Judith Wahl.

Helaas is Judith Wahl gestopt met haar carrière als turntrainster. Dat vinden wij als bestuur maar ook als ouders enorm jammer. Toch begrijpen wij haar beslissing en willen haar bedanken voor haar onuitputtelijke inzet. Judith gaf naast haar trainingen zoveel meer. We zagen haar als leiding tijdens het turnkamp ZOKA, als organisator van de Avondvierdaagse en Linschotenloop, als communicatiepersoon tussen leiding en bestuur maar merendeels als aanspreekpunt en ondersteuning voor onze selectiemeiden. Wat hebben er veel meiden hun verjaardag salto’s gedraaid in haar sterke armen…. en in die van Anneke en Lisa!

We willen Judith enorm bedanken voor haar enthousiasme in onze vereniging en wensen haar een mooie toekomst met alles wat er nog komen gaat!

Het TOOS bestuur

Toestelfinales 16 juni

3 juli 2018

Na een succesvol seizoen sluiten we de wedstrijden af met de toestelfinales!

Een drukke maar geslaagde dag voor alle selectiemeiden van TOOS.
We gaan met maar liefst 23 medailles weer naar huis!

GOUD
Sprong: Sophia, Lotte, Sara
Brug: Jaydin, Amy, Julia, Sara
Balk: Jaydin, Romaysa, Amy, Sara

ZILVER
Sprong: Lisa de Haan, Chelsey,
Brug: Quinty, Iris
Balk: Iris
Vloer: Lisa de Haan, Romaysa

BRONS:
Sprong: Iris, Julia
Brug: Romaysa
Balk: Britt
Vloer: Lotte

Judith en Lisa

AVG, de nieuwe privacywet

22 mei 2018

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die wet stelt strengere eisen aan het vastleggen, beheren en bewaren van persoonsgegevens. Daaraan moeten alle organisaties, dus ook verenigingen, voldoen.

Voor GVTOOS betekent het dat we in kaart hebben gebracht welke persoonsgegevens (lidmaatschapgegevens) we vastleggen en waarvoor, wat we er mee doen, met wie ze worden gedeeld, wie ze mag wijzigen, hoe ze worden beveiligd en hoelang ze worden bewaard. De regels die we daarbij aanhouden zijn vastgelegd in ons “Privacybeleid persoonsgegevens”. Dit beleidsstuk wordt binnenkort opgenomen onder een speciale tab op onze website onder de titel Privacybeleid.

Voor nu alvast de link: Privacybeleid persoonsgegevens GVTOOS
Heb je er vragen over? Stel ze in een mail naar info@gvtoos.nl

TOOS bestuur

Vertrouwenscontactpersoon – VCP

16 mei 2018

GV TOOS wil een sportvereniging zijn waar leden zich veili
g en vertrouwd voelen. Daarom is op voordracht van het bestuur een vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd. De VCP is een lid van de vereniging, die een eerste aanspreekpunt is voor alle personen, die met de vereniging te maken hebben, ten aanzien van sociale veiligheid. Maar wat betekent sociale veiligheid? Het gevoel van sociale veiligheid ligt voor elk persoon anders. Het gaat over grensoverschrijdend gedrag.

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt onder andere verstaan:

– Verbale agressie/intimidatie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
– Fysieke agressie/intimidatie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
– Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
– Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen/grappen maken, aanranding en verkrachting);
– Discriminatie (bijvoorbeeld op grond van levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur).

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon
De VCP handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van het verenigingslid en met diens instemming. In samenspraak met de melder wordt besproken op welke locatie het gesprek met de VCP plaats vindt, omdat vertrouwen en veiligheid voorop staat. Voor alle stappen die de VCP onderneemt is de (schriftelijke) toestemming van de melder vereist. Indien de betreffende melder deze toestemming weigert, dient de VCP de bemoeienis stop te zetten.
De VCP waarborgt te allen tijde de vertrouwelijkheid en dient geheimhouding in acht te nemen omtrent de reden tot consultatie van de VCP.
Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je niet meer weet hoe je de situatie op kan lossen, dan kan je verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over. Dat kan met verschillende mensen; ouders, een clubgenoot en/of met je leiding. Ook kan je contact opnemen met iemand van het bestuur en/of de VCP. De VCP draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging.

De aanstelling van de VCP is onderdeel van het Protocol grensoverschrijdend gedrag en (seksuele) intimidatie die GV TOOS binnen de vereniging hanteert en die u kunt vinden onder de link: Protocol grensoverschrijdend gedrag

Even voorstellen… als vertrouwenscontactpersoon

Mijn naam is Elly Bakker en op voordracht van het bestuur ben ik aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Ik ben al jaren lid van GV TOOS. Na vroeger zelf geturnd te hebben en jarenlang voorzitter te zijn geweest, volg ik nu nog de bodyshapelessen bij TOOS. Ik vind het fijn om me in te zetten voor een vereniging die ik een warm hart toedraag en voor de sport die ons bindt.
In april heb ik deelgenomen aan de scholing Vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Ik hoop dat ik binnen de vereniging weinig nodig ben, want dat zou betekenen dat er een veilig en fijn sportklimaat is. Wanneer er toch iets aan de hand is dan hoop ik dat jullie me kunnen vinden en ik de ondersteuning kan bieden die nodig is.

Je kunt mij bereiken per telefoon: 06-20868414.

Ongewenst gedrag is nooit acceptabel en zeker niet als het ongewenst seksueel gedrag is. Hier moet altijd over gesproken kunnen worden.

Elly Bakker
VCP Contactpersoon GV TOOS

Avondvierdaagse

14 mei 2018

Van 18 juni t/m 21 juni gaat GV TOOS weer meelopen met de avondvierdaagse ….
Loop jij ook met ons mee?!

Wil je lekker zingen, gezellig kletsen, een TOOS-vlog maken? Loop dan mee met TOOS!

In de les krijg je het aanmeldformulier. Vul het strookje in en lever deze uiterlijk 13 juni samen met 3,50 euro in een enveloppe met je naam in bij Judith (turnselectie) of Dianne/Anneke (recreatiegym).

Wij lopen ook mee, maar misschien vinden je ouders/verzorgers het ook leuk om één of meerdere avonden mee te lopen. Laat op het strookje ook even weten of je ouders/verzorgers één of meerdere avonden mee lopen als extra begeleiding.

Mochten er vragen zijn, mail gerust naar: info@gvtoos.nl

Een sportieve wandelgroet,

Het TOOS team

Vacature Kleutergymleider (m/v)

1 mei 2018

Gymnastiekvereniging TOOS uit Linschoten bestaat sinds 1947. Wij bieden naast kleutergymnastiek ook recreatiegymnastiek, turnen, trimfit, bodyshape/bodyfit en yogalessen. Wij hebben twee leuke groepen met kleuters die elke week vol enthousiasme de gymles volgen.

In verband met het vertrek van onze huidige kleutergym-leidster zijn wij met ingang van het seizoen 2018-2019 op zoek  naar een enthousiaste leider met affiniteit met het les geven aan kleuters en/of een onderwijsdiploma in deze richting of een KNGU leider niveau 3, of iemand die bereid is om deze opleiding te gaan volgen; waarbij TOOS overigens een deel van de opleiding vergoedt.

Ben jij:
– Enthousiast
– Iemand die zelfstandig de kleutergymlessen kan ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren
– Iemand die plezier heeft in het werken met jonge kinderen
– Iemand die kinderen wil begeleiden bij hun motorische en sociale ontwikkeling
– KNGU-leider niveau 3 of heb jij een onderwijsdiploma in deze richting

Wat hebben wij te bieden:
– Een prima uurvergoeding, ook reiskosten worden vergoed.
– Twee gezellige en enthousiaste kleutergroepen van 2,5-4 jaar en 4-5 jaar.
– Een sportieve vereniging met veel vrijwilligers en leuke activiteiten naast de gymnastieklessen.

Ben jij onze nieuwe kleutergym-leider? Dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen.
Per e-mail: info@gvtoos.nl.

Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je ook contact opnemen met
Marjolein Poortvliet, technische leiding GV TOOS per e-mail: info@gvtoos.nl. Bezoek ook onze website: www.gvtoos.nl of onze Facebookpagina: www.faceboom.com/gvtoos voor meer informatie over onze vereniging.

Onze lessen worden gegeven in sporthal De Vaart in Linschoten. Je bent hier uiteraard altijd welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de kleutergymlessen.

Met sportieve groet,
TOOS bestuur

Vacature

20 april 2018

Gymnastiek Vereniging TOOS zoekt

Turntrainer/Assistent trainer (m/v)

Gymnastiekvereniging TOOS uit Linschoten bestaat sinds 1947.
Wij bieden naast turnen ook recreanten gymnastiek, kleuter gymnastiek, bodyfit, bodyshape en yogalessen.
Wij hebben een bloeiende selectie met enthousiaste turnsters. Er wordt geturnd op D1, D2 en D3 niveau, zowel verplicht als keuze, waardoor turnsters deelnemen aan regio- en district finales.

In verband met het vertrek van één van onze huidige trainsters zijn wij met ingang van het seizoen 2018/2019 op zoek naar een enthousiaste train(st)er of assistent(e) met diploma niveau 2 of 3, of iemand die bereid is om deze opleiding te gaan volgen; waarbij TOOS overigens een deel van de opleiding vergoedt.

Ben jij:
– Enthousiast
– Ambitieus
– Een niveau 3 trainer en ervaren om een groep zelfstandig te trainen en te begeleiden tijdens wedstrijden.
– Of een niveau 2 assistent en wil je een trainer assisteren tijdens de training door kleine groepen turnsters te trainen.

Wat hebben wij te bieden:
– Een prima uurvergoeding, ook reiskosten worden vergoed.
– Het aantal uren en trainingsdagen in het huidige lesrooster zijn bespreekbaar.
– Een gezellige en ambitieuze turngroep.
– Een sportieve vereniging met veel vrijwilligers en leuke activiteiten naast het turnen.

Ben jij onze nieuwe trainer of assistent?
Dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen.
Per e-mail: info@gvtoos.nl.

Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je ook contact opnemen met
Marjolein Poortvliet, technische leiding GV TOOS per e-mail: info@gvtoos.nl. Bezoek ook onze website: www.gvtoos.nl of onze Facebook pagina: www.facebook.com/gvtoos voor meer informatie over onze vereniging.

Alle trainingen worden gegeven in sporthal De Vaart in Linschoten. Je bent hier uiteraard altijd welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de selectietrainingen.

Het TOOS bestuur