AVG, de nieuwe privacywet

22 mei 2018

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die wet stelt strengere eisen aan het vastleggen, beheren en bewaren van persoonsgegevens. Daaraan moeten alle organisaties, dus ook verenigingen, voldoen.

Voor GVTOOS betekent het dat we in kaart hebben gebracht welke persoonsgegevens (lidmaatschapgegevens) we vastleggen en waarvoor, wat we er mee doen, met wie ze worden gedeeld, wie ze mag wijzigen, hoe ze worden beveiligd en hoelang ze worden bewaard. De regels die we daarbij aanhouden zijn vastgelegd in ons “Privacybeleid persoonsgegevens”. Dit beleidsstuk wordt binnenkort opgenomen onder een speciale tab op onze website onder de titel Privacybeleid.

Voor nu alvast de link: Privacybeleid persoonsgegevens GVTOOS
Heb je er vragen over? Stel ze in een mail naar info@gvtoos.nl

TOOS bestuur

Vertrouwenscontactpersoon – VCP

16 mei 2018

GV TOOS wil een sportvereniging zijn waar leden zich veili
g en vertrouwd voelen. Daarom is op voordracht van het bestuur een vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd. De VCP is een lid van de vereniging, die een eerste aanspreekpunt is voor alle personen, die met de vereniging te maken hebben, ten aanzien van sociale veiligheid. Maar wat betekent sociale veiligheid? Het gevoel van sociale veiligheid ligt voor elk persoon anders. Het gaat over grensoverschrijdend gedrag.

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt onder andere verstaan:

– Verbale agressie/intimidatie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
– Fysieke agressie/intimidatie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
– Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
– Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen/grappen maken, aanranding en verkrachting);
– Discriminatie (bijvoorbeeld op grond van levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur).

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon
De VCP handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van het verenigingslid en met diens instemming. In samenspraak met de melder wordt besproken op welke locatie het gesprek met de VCP plaats vindt, omdat vertrouwen en veiligheid voorop staat. Voor alle stappen die de VCP onderneemt is de (schriftelijke) toestemming van de melder vereist. Indien de betreffende melder deze toestemming weigert, dient de VCP de bemoeienis stop te zetten.
De VCP waarborgt te allen tijde de vertrouwelijkheid en dient geheimhouding in acht te nemen omtrent de reden tot consultatie van de VCP.
Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je niet meer weet hoe je de situatie op kan lossen, dan kan je verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over. Dat kan met verschillende mensen; ouders, een clubgenoot en/of met je leiding. Ook kan je contact opnemen met iemand van het bestuur en/of de VCP. De VCP draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging.

De aanstelling van de VCP is onderdeel van het Protocol grensoverschrijdend gedrag en (seksuele) intimidatie die GV TOOS binnen de vereniging hanteert en die u kunt vinden onder de link: Protocol grensoverschrijdend gedrag

Even voorstellen… als vertrouwenscontactpersoon

Mijn naam is Elly Bakker en op voordracht van het bestuur ben ik aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Ik ben al jaren lid van GV TOOS. Na vroeger zelf geturnd te hebben en jarenlang voorzitter te zijn geweest, volg ik nu nog de bodyshapelessen bij TOOS. Ik vind het fijn om me in te zetten voor een vereniging die ik een warm hart toedraag en voor de sport die ons bindt.
In april heb ik deelgenomen aan de scholing Vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Ik hoop dat ik binnen de vereniging weinig nodig ben, want dat zou betekenen dat er een veilig en fijn sportklimaat is. Wanneer er toch iets aan de hand is dan hoop ik dat jullie me kunnen vinden en ik de ondersteuning kan bieden die nodig is.

Je kunt mij bereiken per telefoon: 06-20868414.

Ongewenst gedrag is nooit acceptabel en zeker niet als het ongewenst seksueel gedrag is. Hier moet altijd over gesproken kunnen worden.

Elly Bakker
VCP Contactpersoon GV TOOS

Avondvierdaagse

14 mei 2018

Van 18 juni t/m 21 juni gaat GV TOOS weer meelopen met de avondvierdaagse ….
Loop jij ook met ons mee?!

Wil je lekker zingen, gezellig kletsen, een TOOS-vlog maken? Loop dan mee met TOOS!

In de les krijg je het aanmeldformulier. Vul het strookje in en lever deze uiterlijk 13 juni samen met 3,50 euro in een enveloppe met je naam in bij Judith (turnselectie) of Dianne/Anneke (recreatiegym).

Wij lopen ook mee, maar misschien vinden je ouders/verzorgers het ook leuk om één of meerdere avonden mee te lopen. Laat op het strookje ook even weten of je ouders/verzorgers één of meerdere avonden mee lopen als extra begeleiding.

Mochten er vragen zijn, mail gerust naar: info@gvtoos.nl

Een sportieve wandelgroet,

Het TOOS team

Vacature Kleutergymleider (m/v)

1 mei 2018

Gymnastiekvereniging TOOS uit Linschoten bestaat sinds 1947. Wij bieden naast kleutergymnastiek ook recreatiegymnastiek, turnen, trimfit, bodyshape/bodyfit en yogalessen. Wij hebben twee leuke groepen met kleuters die elke week vol enthousiasme de gymles volgen.

In verband met het vertrek van onze huidige kleutergym-leidster zijn wij met ingang van het seizoen 2018-2019 op zoek  naar een enthousiaste leider met affiniteit met het les geven aan kleuters en/of een onderwijsdiploma in deze richting of een KNGU leider niveau 3, of iemand die bereid is om deze opleiding te gaan volgen; waarbij TOOS overigens een deel van de opleiding vergoedt.

Ben jij:
– Enthousiast
– Iemand die zelfstandig de kleutergymlessen kan ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren
– Iemand die plezier heeft in het werken met jonge kinderen
– Iemand die kinderen wil begeleiden bij hun motorische en sociale ontwikkeling
– KNGU-leider niveau 3 of heb jij een onderwijsdiploma in deze richting

Wat hebben wij te bieden:
– Een prima uurvergoeding, ook reiskosten worden vergoed.
– Twee gezellige en enthousiaste kleutergroepen van 2,5-4 jaar en 4-5 jaar.
– Een sportieve vereniging met veel vrijwilligers en leuke activiteiten naast de gymnastieklessen.

Ben jij onze nieuwe kleutergym-leider? Dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen.
Per e-mail: info@gvtoos.nl.

Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je ook contact opnemen met
Marjolein Poortvliet, technische leiding GV TOOS per e-mail: info@gvtoos.nl. Bezoek ook onze website: www.gvtoos.nl of onze Facebookpagina: www.faceboom.com/gvtoos voor meer informatie over onze vereniging.

Onze lessen worden gegeven in sporthal De Vaart in Linschoten. Je bent hier uiteraard altijd welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de kleutergymlessen.

Met sportieve groet,
TOOS bestuur

Vacature

20 april 2018

Gymnastiek Vereniging TOOS zoekt

Turntrainer/Assistent trainer (m/v)

Gymnastiekvereniging TOOS uit Linschoten bestaat sinds 1947.
Wij bieden naast turnen ook recreanten gymnastiek, kleuter gymnastiek, bodyfit, bodyshape en yogalessen.
Wij hebben een bloeiende selectie met enthousiaste turnsters. Er wordt geturnd op D1, D2 en D3 niveau, zowel verplicht als keuze, waardoor turnsters deelnemen aan regio- en district finales.

In verband met het vertrek van één van onze huidige trainsters zijn wij met ingang van het seizoen 2018/2019 op zoek naar een enthousiaste train(st)er of assistent(e) met diploma niveau 2 of 3, of iemand die bereid is om deze opleiding te gaan volgen; waarbij TOOS overigens een deel van de opleiding vergoedt.

Ben jij:
– Enthousiast
– Ambitieus
– Een niveau 3 trainer en ervaren om een groep zelfstandig te trainen en te begeleiden tijdens wedstrijden.
– Of een niveau 2 assistent en wil je een trainer assisteren tijdens de training door kleine groepen turnsters te trainen.

Wat hebben wij te bieden:
– Een prima uurvergoeding, ook reiskosten worden vergoed.
– Het aantal uren en trainingsdagen in het huidige lesrooster zijn bespreekbaar.
– Een gezellige en ambitieuze turngroep.
– Een sportieve vereniging met veel vrijwilligers en leuke activiteiten naast het turnen.

Ben jij onze nieuwe trainer of assistent?
Dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen.
Per e-mail: info@gvtoos.nl.

Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je ook contact opnemen met
Marjolein Poortvliet, technische leiding GV TOOS per e-mail: info@gvtoos.nl. Bezoek ook onze website: www.gvtoos.nl of onze Facebook pagina: www.facebook.com/gvtoos voor meer informatie over onze vereniging.

Alle trainingen worden gegeven in sporthal De Vaart in Linschoten. Je bent hier uiteraard altijd welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de selectietrainingen.

Het TOOS bestuur

Het gouden ei is gevonden

5 april 2018

Zaterdag 31 maart was er in samenwerking met stichting LiBel een leuke paasactiviteit opgezet. Vorig jaar werd er druk gezocht in het bosje van Kromwijk. Dit jaar hebben we gekozen voor de locatie Hoge Werf. Kinderen werden geschminkt en er werden verschilende prijsjes uitgereikt.

Het gouden ei leverde Sara den Hertogh de hoofdprijs op tijdens het paaseieren zoeken. De Hoge Werf zag er gezellig uit met de honderd fel gekleurde eieren die overal waren neergelegd door de jeugdraad van TOOS. Luuk van der Loop en Sofie Borgman vonden met 19 stuks de meeste eieren.

Met vriendelijke groet,
De jeugdraad en Stichting LiBel

Wie, o wie, vindt dit jaar het Gouden Paasei?

19 maart 2018

Lieve kinderen van Linschoten,

Het is binnenkort weer paasfeest!

Net als vorig jaar heeft GV TOOS en LiBel de paashaas gevraagd of hij weer wat eieren in Linschoten wilde verstoppen. Vorig jaar vond hij het zo gezellig dat hij geen moment twijfelde. Alle kinderen t/m groep 4 mogen komen helpen zoeken.

Op zaterdag 31 maart om 13:30 uur bij de Hoge Werf (achter de kerk). Je moet wel een volwassen begeleider meenemen en misschien is een zakje om de eieren in te stoppen wel handig. Diegene die de meeste eieren gevonden heeft krijgt een leuk prijsje of misschien vind jij wel het gouden ei!

Maar we hebben nog een prijs!
Achterop de uitgedeelde brieven staat een kleurplaat. Maak deze zo mooi mogelijk en lever hem uiterlijk 30 maart in bij de Wereldwinkel op de Nieuwe Zandweg en wie weet krijg jij iets lekkers van de paashaas!

Tot ziens op zaterdag 31 maart!
LiBeL & GV TOOS

 

Julia Dening clubkampioen 2018 bij GV TOOS

19 februari 2018

Op zaterdag 17 februari waren de jaarlijkse clubkampioenschappen van GV TOOS uit Linschoten. In sporthal De Vaart lieten alle jeugdleden hun kunsten zien bij verschillende demonstraties en in twee wedstrijdrondes.

De dag begon met twee wedstrijdrondes waarin drie groepen van de recreantengymnastiek, de jongtalenten en de turnselectie lieten zien waar ze het hele seizoen al op trainen. Op de vier onderdelen brug, balk, vloer en sprong werd gestreden om de medailles en de titel van clubkampioen.

Na de wedstrijdrondes was het tijd voor een aantal spetterende demonstraties van de recreantengroepen en de turnselectie. Ook de kleuters lieten met een parcours en dansje zien wat zij zoal doen in de lessen.

Een groot aantal turnsters viel in de prijzen deze dag.

Recreantengroep 1
1. Else van Eijk
2. Siham Moussaten
3. Mirthe de Korte.

Recreantengroep 2
1. Rianne Puik
2. Florien Hagoort
3. Janine de Bruin

Recreantengroep 3
1. Jasmijn Ruting

Jongtalent
1. Tess van den Bosch

Turnselectie verplichte oefenstof
1. Julia Dening
2. Lotte Bakker
3. Marit de Vries

Turnselectie keuze oefenstof
1. Amy van Vliet
2. Jaydin Braakensiek

De prijs voor aanstormende talent ging naar Tess van den Bosch.
Rianne Puik werd kampioen van de recreanten en Julia Dening ging er met het hoogste totaal van de dag (57.35) vandoor met de beker èn de titel Clubkampioen 2018.

Marjolein Poortvliet

Discozwemmen

12 februari 2018

 

Gaan jullie ook mee? Je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen. Graag op het strookje aangeven of je ouders willen rijden. Zonder vervoer komen we er niet!

 

Wanneer Vrijdag 23-02
Wie 6 jaar of ouder
mèt zwemdiploma
Tijden 18:30 – 21:00 uur
Waar Verzamelen 18:30
Parkeerplaats naast de Vaart
Ophalen 21:00
Batensteinbad Woerden
Aanmelden Lever het strookje in
Met €6,50
Vòòr dinsdag 20-02
Bij Leanne Buntselaar
Meidoornlaan 7

Graag erbij vermelden:
Leeftijd, namen van vriendjes, tel. nrs, mail adres en hoeveel er mee kunnen rijden in de auto.