Start seizoen 2022-2023

21 augustus 2022

Vanaf morgen starten de lessen weer! We zien jullie graag weer in de zaal! Let op de roosterwijzigingen die voor de zomervakantie zijn aangekondigd.

75 jarig jubileum

12 februari 2022

Vandaag komen we tussen 10:30 en 14:30 bij de leden langs met een verrassing!

Extra Algemene Leden Vergadering

25 oktober 2021

Op 13 oktober l.l. is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van GV TOOS gehouden. Er stonden meerdere bijzondere onderwerpen op het programma, waaronder de statutenwijziging van de statuten van GV TOOS en de wijziging van het huishoudelijk reglement. 

Om de wijzigingen definitief te kunnen bekrachtigen dient een meerderheid van de leden in te stemmen met de aangepaste statuten en het vernieuwde huishoudelijk reglement. Ondanks de aanwezigheid van een deel van de leden en de volledige instemming van de aanwezige leden hebben wij tot onze spijt geen meerderheid aan stemmen van onze ingeschreven leden behaald.

Aangezien het een aanpassing in de statuten betreft die voortvloeit uit nieuwe wet- en regelgeving (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), is een nieuwe instemmingsronde noodzakelijk om alsnog de benodigde stemmen te verkrijgen (of instemming te verkrijgen voor het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen, ondanks het ontbreken van een meerderheid van stemmen). 

Tevens willen wij toestemming vragen voor het voorstel om iedere bestuurder van de vereniging en ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat te Utrecht, zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van GV TOOS op dinsdag 26 oktober as. om 20:30 uur in de feestzaal van de Vaart, Jacob Barneveldstraat 24 te Linschoten. 

Na goedkeuring door de ALV kunnen wij onze statutenwijziging en het huishoudelijk reglement formeel doorvoeren waarmee wij onze taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheden als bestuur formeel hebben vastgelegd. 


We zien u graag op dinsdag 26 oktober in de feestzaal van de Vaart vanaf 20.30 uur. Tot dan!