BELEIDSPLAN 2019 - 2024

Op 24 september 2019 is het beleidsplan voor de komende jaren gepresenteerd. De aanwezigen hebben ingestemd met het voorgelegde beleidsplan. Dit is een belangrijk stuk om goed richting te kunnen geven aan waar we als vereniging nu staan en naar toe willen. Samen bewegen in een open en toegankelijke vereniging met ruim voldoende gevarieerd lesaanbod voor verschillende doelgroepen zodat ieder lid op eigen ambitie en op eigen niveau kan sporten staan hierin voorop.