Extra Algemene Leden Vergadering

25 oktober 2021

Op 13 oktober l.l. is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van GV TOOS gehouden. Er stonden meerdere bijzondere onderwerpen op het programma, waaronder de statutenwijziging van de statuten van GV TOOS en de wijziging van het huishoudelijk reglement. 

Om de wijzigingen definitief te kunnen bekrachtigen dient een meerderheid van de leden in te stemmen met de aangepaste statuten en het vernieuwde huishoudelijk reglement. Ondanks de aanwezigheid van een deel van de leden en de volledige instemming van de aanwezige leden hebben wij tot onze spijt geen meerderheid aan stemmen van onze ingeschreven leden behaald.

Aangezien het een aanpassing in de statuten betreft die voortvloeit uit nieuwe wet- en regelgeving (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), is een nieuwe instemmingsronde noodzakelijk om alsnog de benodigde stemmen te verkrijgen (of instemming te verkrijgen voor het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen, ondanks het ontbreken van een meerderheid van stemmen). 

Tevens willen wij toestemming vragen voor het voorstel om iedere bestuurder van de vereniging en ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat te Utrecht, zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van GV TOOS op dinsdag 26 oktober as. om 20:30 uur in de feestzaal van de Vaart, Jacob Barneveldstraat 24 te Linschoten. 

Na goedkeuring door de ALV kunnen wij onze statutenwijziging en het huishoudelijk reglement formeel doorvoeren waarmee wij onze taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheden als bestuur formeel hebben vastgelegd. 


We zien u graag op dinsdag 26 oktober in de feestzaal van de Vaart vanaf 20.30 uur. Tot dan!

Lesrooster vanaf 30 augustus 2021

31 augustus 2021

De lessen zijn weer gestart. De recreanten turngroepen starten 22 september.

Denk aan de geldende maatregelen. Zou houden we het sporten gezond.

Lesrooster vanaf 19 mei 2021

18 mei 2021

We mogen weer! Vanaf morgen starten de binnen lessen voor de jeugd. Vanaf maandag 31 mei starten de bodyshape en steplessen buiten volgens onderstaand rooster. De Yoga blijft voorlopig online. We hopen dat we die lessen ook snel weer fysiek binnen mogen geven.

Denk aan de geldende maatregelen. Zou houden we het sporten gezond.

Coronaproof loten verkopen

13 september 2020

Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie. Ook wij doen mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Dit jaar zetten we ons in voor extra inkomsten voor het 75-jarig jubileum in 2022. Ook kan de vereniging wel een financieel steuntje in de rug gebruiken om de ontwikkeling en continuïteit van de vereniging te waarborgen.

Een lot kost €3,-, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat. 

Verantwoord loten verkopen

Jeugdleden zullen via het verkoopboekje op een verantwoorde manier loten gaan verkopen, die veilig is voor zowel de verkopers als de kopers. Zo staat op de voorzijde van het boekje een online verkooplink en QR-code, die verkopers kunnen delen of kopers op afstand kunnen scannen met hun telefoon. Hoe dit in z’n werk gaat, zie je in dit instructiefilmpje

Extra inkomsten hard nodig

We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun van familie, vrienden en inwoners uit de omgeving! Juist nu kunnen we die extra steun goed gebruiken.

Coronamaatregelen

30 augustus 2020

We zijn natuurlijk enorm blij dat we weer mogen sporten met elkaar. Om dit veilig te doen hanteren wij de volgende maatregelen.

Gebruik sporthal de Vaart:
De volgende regels gelden voor het gebruik van sporthal de Vaart:

 • Via schuifdeur naar binnen, gele deur naar buiten.
 • De aangegeven looproutes volgen.
 • Er mag gebruik worden gemaakt van de kleedkamers, graag schoon achterlaten.
 • Er mag gebruik gemaakt worden van het toilet.
 • Geen ouders mee in de sporthal, behalve bij de peuters

Overige maatregelen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 • Spreek elkaar aan op het niet naleven van de maatregelen, zo houden we het sporten veilig en gezond.
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat het tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; Ook na de training
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie.
 • Vermijd zoveel als mogelijk het aanraken van het gezicht.
 • Schud geen handen
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.