Privacybeleid

De nieuwe privacywet – AVG
AVG

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Die wet stelt strengere eisen aan het vastleggen, beheren en bewaren van persoonsgegevens. Daaraan moeten alle organisaties, dus ook onze vereniging, voldoen.

Voor GVTOOS betekent het dat we in kaart hebben gebracht welke persoonsgegevens (lidmaatschapgegevens) we vastleggen en waarvoor, wat we er mee doen, met wie ze worden gedeeld, wie ze mag wijzigen, hoe ze worden beveiligd en hoelang ze worden bewaard.

De regels die we daarbij aanhouden zijn vastgelegd in ons
Privacybeleid persoonsgegevens GVTOOS.pdf

Huishoudelijk regelement

Heb je er vragen over? Stel ze in een mail naar info@gvtoos.nl
Het Bestuur