Vertrouwenscontactpersoon – VCP

Met plezier sporten bij TOOS,

Sport je nog steeds met veel plezier bij TOOS? Of spelen er zaken waardoor je het de laatste tijd minder naar je zin hebt? Durf je dit niet zomaar te vertellen aan je trainster of je teamgenoten ? Dan kun je bij mij – als vertrouwenscontactpersoon – terecht!

Ik luister, in vertrouwen, naar je verhaal en probeer samen met jou te kijken naar de mogelijkheden om het probleem bespreekbaar te maken en/of op te lossen. Natuurlijk met als doel dat je snel weer met een veilig en fijn gevoel bij onze vereniging kunt sporten!

Wil je een keer met mij hierover praten?
Stuur dan een e-mail naar vertrouwenscontactpersoon@gvtoos.nl of bel 06-20868414,

zodat we een persoonlijke afspraak kunnen maken. Op maandagavond ben ik vaak zelf aan het sporten in de Grote zaal van De Vaart.

Elly Bakker

VCP

GV TOOS wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd voelen. Daarom is op voordracht van het bestuur in juni 2018 een  VCP benoemd. Deze persoon is lid van onze vereniging, een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Het NOC*NSF wil graag dat op termijn alle verenigingen een VCP hebben.

De VCP is een eerste aanspreekpunt voor alle leden en hun ouders ten aanzien van sociale veiligheid. Het gaat dan om grensoverschrijdend gedrag in de meest brede zin. Daarnaast is de aanstelling van de VCP onderdeel van het Protocol grensoverschrijdend gedrag  en (seksuele) intimidatie dat GV TOOS binnen de vereniging hanteert. Ook omgangsregels, gedragsregels in de sport en het aanstellen van leiding/vrijwilligers zijn hierin beschreven.

Even voorstellen… als vertrouwenscontactpersoon
Mijn naam is Elly Bakker en op voordracht van het bestuur ben ik aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Ik ben al jaren lid van GV TOOS. Na vroeger zelf geturnd te hebben en jarenlang voorzitter te zijn geweest, volg ik nu nog de bodyshape lessen bij TOOS. Ik vind het fijn om me in te zetten voor een vereniging die ik een warm hart toedraag en voor de sport die ons bindt.
In april 2018 heb ik deelgenomen aan de scholing Vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Ik hoop dat ik binnen de vereniging weinig nodig ben, want dat zou betekenen dat er een veilig en fijn sportklimaat is.

Wanneer er toch iets aan de hand is dan hoop ik dat jullie me kunnen vinden en ik de ondersteuning kan bieden die nodig is. Je kunt mij bereiken per telefoon: 06-20868414. Binnenkort ben ik ook per mail te bereiken.

Ongewenst gedrag is nooit acceptabel en zeker niet als het ongewenst seksueel gedrag is. Hier moet altijd over gesproken kunnen worden.

Elly Bakker,
Vertrouwenscontactpersoon GV TOOS