Vertrouwencontactpersoon

GV TOOS wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd voelen. Daarom is op voordracht van het bestuur in juni 2018 een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd. Deze persoon is lid van onze vereniging, een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Het NOC*NSF wil graag dat op termijn alle verenigingen een VCP hebben.


De VCP is een eerste aanspreekpunt voor alle leden en hun ouders ten aanzien van sociale veiligheid. Het gaat dan om grensoverschrijdend gedrag in de meest brede zin. Daarnaast is de aanstelling van de VCP onderdeel van het Protocol grensoverschrijdend gedrag  en (seksuele) intimidatie dat GV TOOS binnen de vereniging hanteert. Ook omgangsregels, gedragsregels in de sport en het aanstellen van leiding/vrijwilligers zijn hierin beschreven.


Even voorstellen

Mijn naam is Elly Bakker en op voordracht van het bestuur ben ik aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Ik ben al jaren lid van GV TOOS. Na vroeger zelf geturnd te hebben en jarenlang voorzitter te zijn geweest, volg ik nu nog de bodyshape lessen bij TOOS. Ik vind het fijn om me in te zetten voor een vereniging die ik een warm hart toedraag en voor de sport die ons bindt. In april 2018 heb ik deelgenomen aan de scholing Vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Ik hoop dat ik binnen de vereniging weinig nodig ben, want dat zou betekenen dat er een veilig en fijn sportklimaat is


Wanneer er toch iets aan de hand is dan hoop ik dat jullie me kunnen vinden en ik de ondersteuning kan bieden die nodig is. Ik luister, in vertrouwen, naar je verhaal en probeer samen met jou te kijken naar de mogelijkheden om het probleem bespreekbaar te maken en/of op te lossen. Natuurlijk met als doel dat je snel weer met een veilig en fijn gevoel bij onze vereniging kunt sporten! Je kunt mij bereiken via mail op vertrouwenscontactpersoon@gvtoos.nl of bel 06-20868414, zodat we een persoonlijke afspraak kunnen maken. Op maandagavond ben ik vaak zelf aan het sporten in de Feestzaal van De Vaart.


Elly Bakker

Vertrouwenscontactpersoon GV TOOS